เคล็ดลับ ยื่นกู้บ้านตามฐานเงินเดือน ผ่านง่ายผ่อนสบาย

คลังภาพถ่ายฟรีของ [object Object], [object Object], [object ...

 

อยากยื่นกู้บ้านสักหลังแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้เงินมากแค่ไหน ต้องผ่อนจ่ายเดือนละเท่าไหร่และต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะพร้อมสำหรับยื่นกู้กับธนาคารไ

ดังนั้น ก่อนที่จะยื่นกู้บ้านที่เล็งไว้ลองมาประเมินค่าใช้จ่ายและวงเงินที่คาดว่าจะได้ก่อนดีกว่า เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมและสามารถยื่นกู้บ้านผ่านได้ฉลุย

 

เคล็ดลับการคำนวณก่อนยื่นกู้

การยื่นกู้บ้านตามฐานเงินเดือนนั้น ก่อนอื่นผู้กู้จะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าภาระหนี้ที่จะสามารถแบกรับได้โดยไม่หนักหนาเกินไปนั้นจะประมาณไม่เกิน 40% ของรายได้ หากต้องการทราบว่าเงินเดือนเท่านี้ จะยื่นกู้บ้านได้วงเงินประมาณเท่าไหร่ สามารถคำนวณตามสูตรคร่าวๆ ดังนี้

 

(รายได้ต่อเดือน x หนี้ 40%) x 150 = วงเงินที่สามารถกู้ได้

 

เงินเดือนเท่านี้ ยื่นกู้บ้านได้เท่าไหร่?

โดยปกติแล้วการยื่นกู้บ้านทั่วไปจะได้วงเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 85 % ของราคาประเมินและไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย โดยสามารถประมาณการวงเงินได้คร่าวๆ ตามสูตรคำนวนข้างต้นได้ดังนี้

 

 • เงินเดือน 15,000

จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้ในราคาประมาณ 900,000 บาท

 • เงินเดือน 20,000

จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้ในราคาประมาณ 1,200,000 บาท

 • เงินเดือน 30,000

จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้ในราคาประมาณ 1,800,000 บาท

 • เงินเดือน 40,000

จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้ในราคาประมาณ 2,400,000 บาท

 • เงินเดือน 50,000

จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้ในราคาประมาณ 3,000,000 บาท

 • เงินเดือน 60,000

จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้ในราคาประมาณ 3,600,000 บาท

 • เงินเดือน 100,000

จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้ในราคาประมาณ 6,000,000 บาท

 

ต้องผ่อนบ้านเดือนละเท่าไหร่?

หากนำฐานเงินเดือนมาคูณกับภาระหนี้ที่ต้องจ่าย 40% ในแต่ละเดือนจะสามารถประมาณได้ว่าจะต้องชำระหนี้กับธนาคารเดือนละเท่าไหร่

 

 • เงินเดือน 15,000 x 40%

จะต้องผ่อนชำระหนี้ เดือนละ 6,000 บาท

 • เงินเดือน 20,000 x 40%

จะต้องผ่อนชำระหนี้ เดือนละ 8,000 บาท

 • เงินเดือน 30,000 x 40%

จะต้องผ่อนชำระหนี้ เดือนละ 12,000 บาท

 • เงินเดือน 40,000 x 40%

จะต้องผ่อนชำระหนี้ เดือนละ 16,000 บาท

 • เงินเดือน 50,000 x 40%

จะต้องผ่อนชำระหนี้ เดือนละ 20,000 บาท

 • เงินเดือน 60,000 x 40%

จะต้องผ่อนชำระหนี้ เดือนละ 24,000 บาท

 • เงินเดือน 100,000 x 40%

จะต้องผ่อนชำระหนี้ เดือนละ 40,000 บาท

ยื่นกู้บ้าน ต้องผ่อนนานกี่ปี?

โดยทั่วไปแล้วธนาคารจะกำหนดระยะเวลาสัญญากู้เชื่อบ้านตั้งแต่ 15 ขึ้นไปและสูงสุดนาน 30 ปี โดยบวกจากอายุของผู้กู้และสัญญากู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี เช่น หากอายุ 40 ปี จะสามารถผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี แต่หากอายุ 50 ปี จะผ่อนได้นานสูงสุด 20 ปี เป็นต้น โดยระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้นั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ในแต่ละเดือน หากคิดตามตัวอย่างข้างต้น เช่น เงินเดือน 15,000 บาท ยื่นกู้บ้านในวงเงิน 900,000 บาท สามารถจ่ายหนี้ได้เดือนละ 6,000 บาท จะต้องผ่อนชำระนาน 12.5 ปี จึงจะสามารถปิดหนี้บ้านได้ เป็นต้น

เคล็ดลับยื่นกู้บ้านให้ผ่านง่าย

 

 1. เตรียม Statement ย้อนหลัง
 • มนุษย์เงินเดือน ให้เตรียมสลิปเงินเดือนและ Statement ย้อนหลังประมาณ 3-6 เดือนสามารถทำรายการโอนเข้า-ถอนออกได้ตามปกติ แต่ควรมีเงินในติดบัญชีอย่างน้อย 500-1,000 บาทในแต่ละเดือน เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของบัญชีและเป็นการแสดงว่ามีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ
 • อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัวหรือ Freelance ให้เตรียม Statement ย้อนหลังประมาณ 3-6 เดือนเช่นเดียวกัน แต่จะต้องมีเงินเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่องและทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้บ้าน

 

 1. เตรียมเงินก้อน ยิ่งมากยิ่งดี

ก่อนยื่นกู้บ้านควรเก็บเงินก้อนสำหรับดาวน์ไว้อย่างน้อย 10-20% ของราคาบ้าน เช่น บ้าน 2,000,000 บาท ธนาคารเรียกเงินดาวน์ 10% จะต้องมีเงินเก็บสำหรับดาวน์ 200,000 บาท เป็นต้น นอกจากนี้ยังควรเตรียมเงินสำรองสำหรับส่วนต่าง กรณีที่ธนาคารไม่อนุมัติให้กู้เต็มวงเงิน เช่น ราคาบ้าน 2,000,000 บาท แต่ธนาคารอนุมัติมาแค่ 1,500,000 บาท จะต้องจ่ายค่าส่วนต่างเองอีก 500,000 บาท เป็นต้น

 

 1. เตรียมพร้อมเอกสารสำคัญ

ก่อนยื่นกู้บ้านควรตรวจเช็กเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้กู้กับธนาคารที่ต้องการจะยื่นกู้บ้านให้เรียบร้อย รวมถึงตรวจเช็กเครดิตบูโรและหนี้สินคงค้างของตนเอง หากไม่มีประวัติเสียและคุณสมบัติเข้าเงื่อนไข สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อทำเรื่องยื่นกู้บ้านกับธนาคารได้ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
 • เอกสารรับรองการทำงาน
 • หลักฐานแสดงรายได้พิเศษ
 • Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน

อย่างไรก็ตาม การยื่นกู้บ้านจะต้องประเมินสถานะการเงินของตนเอง รวมถึงภาระหนี้อื่นๆ เช่น ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนสิ่งของจำเป็น รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนและดอกเบี้ยสินเชื่อของแต่ละธนาคารร่วมด้วย โดยสามารถเลือกเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านจากหลากหลายธนาคาร เพื่อให้ได้สินเชื่อที่ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ และมีระยะเวลาผ่อนชำระนาน โดยสามารถเปรียบเทียบได้ผ่านเว็บไซต์ของ Rabbit Care ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องไปที่ธนาคารด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Care Center โทร.1438